برنامه ها و فعالیت های علمی

یکی از برنامه های علمی مسابقات خلاقانه است. پیشنهاد می شود مسابقات به سمت موضوعات زیر سوق داده شود: -اجرای ایده های خلاقانه -ایده پردازی(ایده شو) – تکنیک های خلاقیت -کتابخوانی در زمینه علم و فناوری و کارآفرینی در ابتدای…

اخبار بیشتر

روش های استفاده از کسرخدمت

یکی از سوالاتی که برای همه کسانی که باید به خدمت سربازی بروند پیش می آید این است که «آیا می توانم کاری انجام دهم که تمام یا بخشی از خدمتم کسر شود؟» برای پاسخ به این سوال باید با…

اخبار بیشتر