محتوای آموزشی و کاربردی

برنامه های علمی PDF 

برنامه های علمی پیشنهادی برای اجرا درسطح حوزه و پایگاه ها

صد نکته در برنامه نویسی PDF

مطالب مفید و کاربردی برای نوشتن پایان نامه

بیت کوین در ترازوی فقه PDF

بررسی فقهی معاملات با ارزهای دیجیتال

مساله عمومی ،چیستی و کشف آن

دراغلب موارد آنچه بعنوان مساله عمومی پنداشته می شود مساله نیست بلکه عارضه و نمود بیرونی از یک مساله است. اصولا مسائل اصلی مشهود و ملموس نیستند و نیاز به ژرف اندیشی و کشف دارند. مهم ترین گام در حل مشکلات عمومی شناخت صحیح مساله است. تشخیص نادرست خود می تواند منجر به مشکلات جدیدی بشود و از طرفی تشخیص صحیح می تواند مانع از ایجاد مسائل جدید گردد زیرا مسائل چندبعدی، فراگیر وابسته به یکدیگر و فراگیرند.