درخواست های پژوهشی(RFP)

یکی از موضوعات مهم برای پیشرفت کشور توجه به پژوهش های کاربردی و حمایت از پژوهشگران، مبتکرین این حوزه است.

سازمان بسیج علمی،پژوهشی وفناوری استان یزد از پژوهشگرانی که پژوهش‌های کاربردی را انجام می‌دهند حمایت مادی و معنوی می کند. یکی از این حمایت ها کمک به یافتن موضوعات کاربردی می باشد.

این سازمان  موضو عات کاربردی مناسب که قابلیت تجاری سازی داشته باشد را در قالب «سند پیشنهاد پروژه» یا (RFP) به پژوهشگران و مبتکرین معرفی می نماید و از افراد یا تیم هایی که بتوانند این موضوعات را انجام دهند حمایت مالی می کند.

مبتکرین و پژوهشگران محترم می توانند موضوعات پیشنهاد شده را به صورت دقیق بررسی و در صورتی که از نظر فنی، اقتصادی، اجرایی و … مناسب بود، پیشنهادیه (پروپوزال) آن را به سازمان ارسال نمایند تا در صورت تایید، از حمایت های مالی سازمان نیز استفاده کنند.

ارسال پروپوزال به:

پیام رسان ایتا:                                  nowyabadmin@

رایانامه :                         yazd.basijelmi87@chmail.ir

ارتباط با ما:

شماره تماس: 35240747-035

سایت سازمان:  Basijelmiyazd.ir