سرمایه گذاری برای تجاری سازی

شرکت پیشگامان بنیاد تعاون بسیج آمادگی دارد تا با هدف تحقق اقتصاد دانش بنیان از ایده های فناورانه و نوآورانه حمایت نموده و بر روی آنها سرمایه گذاری کند. این سرمایه گذاری در قالب تسهیلات، مشارکت در سود، مشارکت در سهام و … صورت می گیرد. نخبگان و شرکت های دانش بنیان می توانند درساعات اداری با شماره های زیر تماس بگیرند.

035-38304075
035-31246319