جشنواره جهاد گران علم و فناوری

🔹مسابقه راهکار
🔸برای شرکت در مسابقه باید یک مسأله از مسائل جامعه در زمینه های اقتصاد، صنعت، کشاورزی، بهداشت و درمان، محیط زیست، آموزش، مسکن،بازار و… در محدوده روستا،دهستان،شهر،یا شهرستان را شناسایی نموده و راهکارهای حل آن را مشخص کنید.
🔸شناسایی مسأله باید بر اساس الگوی ریشه یابی مشکلات و بررسی میدانی صورت گیرد.
🔸راهکارها نیز باید اخذ نظرات کارشناسان و مسولان آن حوزه بدست آید.
🔸هرکدام از این فعالیت ها امتیازات خاصی دارد:
👈مهم بودن و اولویت داشتن مسأله ۱۰امتیاز
👈شناخت از طریق ریشه یابی کارشناسی شده ۲۰امتیاز
👈تعیین راهکار های کارشناسی ۲۰ امتیاز
👈ارائه مستندات ۱۰ امتیاز
👈حل کردن مسأله ۳۰ امتیاز
👈ارائه شفاهی در اختتامیه ۱۰ امتیاز

🔹جوایز:
تیم اول ⬅️ ۶۰۰ هزار تومان
تیم دوم ⬅️ ۴۵۰ هزارتومان
تیم سوم ⬅️ ۳۰۰ هزارتومان
تیم چهارم⬅️ ۱۵۰هزارتومان

🔹مهلت شرکت در مسابقه ۲۸ آبان ۹۹

⬅️برای شرکت در مسابقه فرم زیر را تکمیل نموده و به آیدی زیر در پیام رسان ایتا و یا ایمیل سایت ارسال کنید.
@nowyabadmin

info@basijelmiyazd.ir

👇👇👇

دنلود فرم ثبت نام